Bedrijfsoefentherapie

Een bedrijfsoefentherapeut werkt met name aan het terugdringen van ziekteverzuim, het bevorderen van een optimale re-integratie en het voorkomen van werkgerelateerde klachten in uw bedrijf. De bedrijfsoefentherapeut analyseert de handelingen van de medewerker(s), en de wijze waarop hij/zij deze uitvoert. Op grond daarvan worden de medewerkers in groepsverband of individueel begeleid. Samen met hen zoekt de bedrijfsoefentherapeut naar het juiste evenwicht tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid. Alleen het aanpassen van de werkplek is niet voldoende.

Bedrijfsoefentherapie gaat een stap verder door de medewerkers bewust te maken van hun werkhouding en hun bewegingsgewoonten. Dit alles vanuit de visie dat bewustwording en gedragsverandering van de medewerker centraal staan om werkgerelateerde klachten te voorkomen, dan wel te verminderen. Er wordt een relatie gelegd tussen houding, beweging en het ontstaan van lichamelijke klachten.

Het uitgangspunt is zelfredzaamheid van de medewerker, gericht op het voorkomen/verminderen van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Een goede samenwerking met u, als mogelijk verantwoordelijke voor dit beleid, staat hierbij voorop.

Het doel is de gezondheid van de medewerkers blijvend te verbeteren. Het resultaat: tijd- en kostenbesparing in ziekteverzuim en gezonde medewerkers die meer tevreden zijn. Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving plaats.

 

De volgende klachten kunnen voorkomen tijdens het werk:

 

Klaar om de stap te zetten?

Maak een afspraak bij Mensendieck Ommeland en begin met het behandelen van uw klachten. Liever eerst een vrijblijvend gesprek, of een telefonisch consult? We horen graag van u.