Bedrijfsoefentherapie

Bedrijfsoefentherapie gaat een stap verder door de medewerkers bewust te maken van hun werkhouding en hun bewegingsgewoonten. Dit alles vanuit de visie dat bewustwording en gedragsverandering van de medewerker centraal staan om werkgerelateerde klachten te voorkomen, dan wel te verminderen. Er wordt een relatie gelegd tussen houding, beweging en het ontstaan van lichamelijke klachten.

Het uitgangspunt is zelfredzaamheid van de medewerker, gericht op het voorkomen/verminderen van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Een goede samenwerking met u, als mogelijk verantwoordelijke voor dit beleid, staat hierbij voorop.

Het doel is de gezondheid van de medewerkers blijvend te verbeteren. Het resultaat: tijd- en kostenbesparing in ziekteverzuim en gezonde medewerkers die meer tevreden zijn. Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving plaats.

 

De volgende klachten kunnen voorkomen tijdens het werk: