Chronische pijn

Chronische Pijn
Wanneer pijn toch langer aanhoudt dan drie maanden en wanneer de oorzaak van de pijn verdwenen is, spreken we van chronische pijn. Deze pijn kan een eigen leven gaan leiden met gevolgen voor het dagelijks functioneren. Mensen  gaan bepaalde bewegingen of activiteiten mijden of gaan juist over de pijngrenzen heengaan.

Het is dan goed weer grip op de klachten en uw leven te krijgen.

Netwerk Chronische Pijn
In 2011 is er een start gemaakt met het vormen van een netwerk van oefentherapeuten in Nederland die extra geschoold zijn en allemaal volgens de zelfde behandelmethodiek met mensen met chronische pijn werken. Sinds 2013 is onze praktijk ook aangesloten bij dit netwerk.

De behandeling van patiënten met chronische Pijn
Er wordt gestart met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring en beleving van de pijnklachten. Samen met uw behandelaar stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.

Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn.