Tarieven

  •  Screening:                                                  €  15,00
  • Intake en onderzoek:                                  €  63,00
  • Intake en onderzoek na verwijzing:            € 55,00
  • Consult:                                                       € 40,00
  • Toeslag aan huis:                                         € 16,00
  • Rapportage aan derden                              € 100,00

Vergoedingen

Tot 18 jaar
Bij kinderen worden er 18 zittingen oefentherapie per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer er meer zittingen nodig zijn, dan worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Vanaf 18 jaar
De vergoeding van oefentherapie Mensendieck vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering. Deze loopt uiteen van zes zittingen tot 50 zittingen per jaar. Onze therapeuten hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Wij adviseren u om bij uw eigen verzekering na te gaan hoeveel zittingen er worden vergoed in uw pakket. Let hierbij ook op het aantal zittingen fysiotherapie die u dit jaar heeft gehad. Bij sommige verzekeringen is de vergoeding het totaal aantal zittingen oefentherapie en fysiotherapie.